تحصيل در ايرلند تحصيل در ايرلند .

تحصيل در ايرلند

شرايط تحصيل در ايرلند

تحصيل در ايرلند

 به اين ترتيب فشار خارجي بر مردم تحصيل در ايرلند همچنان افزايش يافت. تغيير مهم ديگري كه در اين دوران رخ داد

اين بود كه شرايط تحصيل در ايرلند چون هانري هشتم منكر برتري و قدرت پاپ بود و خود را پيشواي كليساي انگليس معرفي مي كرد فشار مذهبي به كاتوليكها افزايش يافت. پس از هنري، پسرش ادوارد چهارم و بعد از او دخترش ماري به تخت سلطنت نشستند.

ماري املاك ايرلندي هاهزينه تحصيل در ايرلند را به مهاجرين انگليسي بخشيد و فشار بر مردم اين سرزمين ادامه يافت.

در شهرهاي شمالي جزيره كه اكنون ايرلند شمالي و تحت حاكميت انگليس قرار دارد خاندان نيرومند «انيل» نيمي از املاك خود را به اليزابت اول بخشيد. اگرچه او در خدمت به انگلستان و سركوب نرمانهاي جنوب جزيره دريغ نداشت و قدرت زيادي به دست آورده بود اما چون

انگليسيها مايل نبودند وي به عنوان يك ايرلندي قدرت زيادي به دست آورد در سال ۱۵۹۴ جنگ

1. Tudor monarchs

۳۰/ ايرلند

سختي را عليه انيل آغاز كردند كه منجر به شكست ايرلندي ها گرديد و بدين ترتيب وضع مردم اين جزيره باز هم رو به وخامت گذاشت. پس از آن و به دنبال يك سلسله شورشها در ايرلند كه واكنشي به اختلافات مذهبي بود و همچنين فشار سياسي و سياست پادشاه انگليس براي انتقال ساكنين جديد از انگليس، در سال ۱۶۰۱ مقاومت ساكنين اصلي ايرلند (گي ليكها) در هم شكسته شد و آخرين قلعه آنها كه آلستر نام داشت به تصرف پادشاه انگليس درآمد. اكنون نظام سياسي بومي ايرلند سرنگون شده و براي نخستين بار تمامي سرزمين ايرلند توسط دولت مركزي انگليس اداره مي شد.


برچسب: هزينه تحصيل در ايرلند، شرايط تحصيل در ايرلند، تحصيل در ايرلند،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ دى ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۳۱:۳۵ توسط:علي موضوع: